Методико-бібліографічний відділ.

Головними завданнями методико-бібліографічного відділу є удосконалення змісту, форм і методів роботи бібліотек ЦБС та виявлення і поширення позитивного досвіду роботи бібліотек-філій. Методичний відділ використовує різноманітні засоби для формування і розширення професійного світогляду бібліотечних працівників. Це і традиційні, випробувані часом форми, і нові, сучасні, інтерактивні. В своїй роботі ми вирішуємо такі питання:
- створення та оперативне доведення до працівників ЦБС нових законодавчих актів та інструктивно-методичних матеріалів;
- моніторинг стану і перспектив розвитку бібліотек системи по основним напрямках їх діяльності;
- здійснюємо виїзди в бібліотеки ЦБС з метою надання методичної, практичної допомоги та вивчення роботи філій.
З метою аналізу діяльності бібліотек системи складаємо місячні та квартальні звіти роботи ЦБС. За підсумками річних звітів роботи бібліотек системи видається описова довідка «Аналіз роботи Кам’янської ЦБС».
Однією з найважливіших завдань відділу є підвищення фахового рівня працівників ЦБС. Проводяться заходи по реалізації цільової програми диференційованого навчання бібліотекарів в системі підвищення кваліфікації «Бібліопрофі». В рамках програми систематично проводяться заняття «Методичної середи»- школи підвищення фахового рівня бібліотекарів.
Важливим елементом методичної роботи в бібліотеці є проведення досліджень, спрямованих на збір та аналіз даних про проблеми, пов’язані з бібліотечними послугами.
Завідучою методичним відділом працює Фатєєва Алла Володимірівна. Вона - консультант і порадник, що працює над вдосконаленням форм та методів підвищення рівня бібліотечного професіоналізму.
Важливим інструментом пізнання і практичної діяльності людини є бібліографія. Розвиток практичної бібліографії сприяє соціальному, науковому, промисловому і будь-якому іншому прогресу суспільства. В нашій бібліотеці бібліографом працює Миколенко Ольга Миколаївна. Досвід показує, що належно поставлене довідково-бібліографічне обслуговування позитивно впливає на всю діяльність бібліотеки, дозволяє глибше вивчати запити користувачів, інформувати їх про широке коло видань з різних галузей знання, і, як наслідок, сприяє введенню в обіг раніше незнаних, маловідомих документів. Застосовуючи новітні технології та прогресивні форми організації бібліотечної роботи, праця бібліографа залишається незамінною - і при доборі матеріалів до баз даних, і в довідково-бібліографічній роботі, і при підготовці бібліографічних списків літератури. Ведеться краєзнавча картотека, що охоплює різноманітні питання політичного, господарського та культурного життя району. Відомості про кожне село зібрані за окремими роздільниками. Постійно поповнюється систематичний та алфавітний каталоги, систематична картотека статей.Біблограф проводить роботу за такими напрямками :
надання інформаційних послуг владним структурам, установам, організаціям;
популяризація бібліотечно-бібліографічних знань;
підготовка та видання поточних бібліографічних списків:
«Нові надходження», Кам»янщина на сторінках преси»;
формування фонду довідкових та бібліографічних видань.
На базі центральної районної бібліотеки діє регіональний інформаційний центр”Бібліотека.Влада.Громада” створений на виконання Указів Президента України від 22 березня 2000 року №490/2000 «Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України», від 17 лютого 2001 року №101/2001 «Про удосконалення діяльності органів виконавчої влади з питань інформування населення» та з метою вдосконалення інформаційних послуг та забезпечення широкого доступу до інформації з різних сфер суспільного життя в районі. Регіональний інформаційний центр, створений на базі районної бібліотеки забезпечує здійснення громадянами їхнього права на отримання інформації. Основне завдання центру – акумуляція усіх знань інформації про район, збір усіх нормативно-правових актів, прийнятих місцевою владою, і надання їх у користування населенню.
В центрі створено фонд офіційних видань районної держадміністрації, районної і міської ради, опублікованих і неопублікованих документів, власних інформаційних баз даних з питань економічної, господарської, соціально-політичної діяльності на території нашого району.
Створено картотеки, які розкривають структуру райдержадміністрації і районної ради із зазначенням посад, годин прийому громадян, тематичні теки «Розпорядження райдержадміністрації», «Рішення сесій районної ради», «Пенсійне забезпечення», «Соціальний захист населення», «Навчальні заклади області», “Молодіжна політика регіону”
Кiлькiсть переглядiв: 102