Кам′янська центральна районна бібліотека бере свій початок від першої громадської книгозбірні, яка була створена при робітничому клубі в 1922 році.
Вона мала універса­льний фонд і обслуговувала дорослих та дітей.
Діяльність бібліотеки спрямовувалася на ліквідацію неписьменності та політично-просвіт­ницьку роботу.
В цей же час в селах району виникають хати-читальні, гуртки по ліквідації безграмотності, яким районна бібліотека надавала посильну допомогу.
На утримання бібліотеки виділялися мізерні кошти.
В 1932 році було прийнято рішення про державне комплектуван­ня бібліотек через бібколектори , що забезпечило планомірне поповнення книжкового фонду.
На цей час уже існувала в районі мережа сільських бібліотек.
Велика Вітчизняна війна завдала бібліотеці великої шкоди , загинув майже весь бібліотечний фонд. Лише після звільнення від окупантів почалося нове відродження бібліотеки.
В 1956 році за тією ж адресою було побудоване нове примі­щення, де розмістилися районна бібліотека для дорослих та районна бібліотека для дітей,яка була відкрита в1951 році.Пізніше районна бібліотека для дітей була переселена в окреме приміщення по вулиці Кірова.
Першим завідувачем у післявоєнні роки була Олійник Марія Миколаївна і фактично на її плечі лягло відновлення і становлення бібліотеки.
З 1954 по 1959 рік очолювала бібліотеку Дрига В.Я, а поруч з нею працювали, розділяли труднощі і радощі післявоєнних років Цвіркун В.А.(працювала до 1990 року-до виходу на заслужений відпочинок) ,СмолянаВ.В., Кохана Л.М., Паніна В.Г.З 1959 року по 1981 рік районну бібліотеку для дорослих, очолю­вала Потова Л.В.
З 1963 року в штатний розпис бібліотеки було введено посаду методиста. На цій посаді працювали Поправка В.П., Любченко Олекс, Якименко Надія Яківна, а з 1973 по 1978р. Ярмоленко М.Ю.
Бібліотечне обслуговування підростаючого покоління здійснюва­ли працівники районної бібліотеки для дітей: Дрига В.Я., Орлик Л.К., Поправка В.П., завідуючою була Надьон К.М.
В кінці 70-х років помітно поліпшилася матеріально-технічна база бібліотек . Набагато якіснішим стало обслуговування населення, зростав книжковий фонд. Щороку бібліотеки отримували понад ЗО тис. прим. книг.В 1972 році згідно рішення районної ради за рахунок районного бюджету було розпочато будівництво типового приміщення районної бібліотеки для дорослих.
В будівництві бібліотеки приймала участь вся громадськість міста. Багато сил і енергії, здібностей господарника віддала будівництву приміщення бібліотеки Потова Л.В., яка на той час очолювала бібліотеку.
Урочисте відкриття нового приміщення відбу­лося в 1975 році, в цьому ж році бібліотеці було присвоєно ім'я О.С.Пушкіна.Бібліотека на на цей час обслуговувала 3715 читачів,видавала щорічно 78 тис. друкованої продукції і мала 53 тис. книжко­вого.
В 1976 році було проведено централізацію бібліотечної системи району , до якої ввійшли ЗО бібліотек системи Міністерства культури України, з них 28 сільських бібліотек.
Реорганізація бібліотечної справи змінила і розширила структуру районної бібліотеки , в якій відкрилися нові відділи: комплектування і обробки літератури, єдиного книжкового фонду, методично-бібліографічний відділ. По місту проживання і праці населення було організовано нестаціонарні форми обслуговування з використанням бібліобуса.
Для поліпшення обслуговування спеціалістів народного господарства створювалися довідково-бібліографічні фонди .
Докорінно поліпшився зміст методичної роботи, координація діяльності бібліотек всіх систем і відомств.
У 80-ті роки бібліотечна справа набула найбільшого розвитку.
Збільшились надходження до бібліотек нових видань, бібліотечним працівникам було підвищено заробітну плату, поліпшилась матеріа­льно-технічна база бібліотек.
В середині 1981 року бібліотеку очолила Надьон К.М., керівник-професіонал, майстер своєї справи, здатний вести за собою колектив однодумців.
Під її керівництвом була проведена величезна робота по становленню бібліотеки, як установи районного рівня.
Завдяки Катерині Михайлівні побудовано теплотрасу до міської котельні для підключення ЦРБ до централізованої тепломережі, зведено шатрову покрівлю на примі­щення бібліотеки, районні бібліотеки були забезпеченні новими дерев'яними стелажами та іншими бібліотечними меблями.
Пліч-о-пліч з Катериною Михайлівною працювали вже нинішні ветерани Понизько Л.П., Горобець М.Г,Сумленна С.А., Засядько Н.Ф., Майборода В.М.Друга половина 90-х років - складний період в діяльності нашої бібліотеки та і в цілому всіх бібліотек.Фінансові обмеження, розлад централізованої системи постачання літератури, спричинили суттєве зниження рівня комплек­тування бібліотек, скоротилася передплата періодичних видань.
Проте попри всі негаразди економічного плану, спираючись на фаховий потенціал працівників , бібліотека вела пошук засобів стабільності і розвитку в ринкових умовах. Значна увага приділялася наданню традиційних і розширення додаткових платних сервісних послуг.
Розвиток інформаційних технологій зумовив визначити одним з найважливіших пріоритетів своєї діяльності - надання вільного доступу до світових інформаційних ресурсів.
В цей час відділ преси, освіти і культури Посольства США в Україні оголошує конкурс проектів «Інтернет для читачів публічних бібліотек».
Центральна районна бібліотека прийняли участь і виграла грант.
Як результат- новостворений Інтернет-центр, в якому було обладнано 5 робочих місць, об'єднаних в локальну мережу. Саме головне - читачам була надана можливість безкоштовного навчання і роботи в Інтернет-центрі.
Це був початок.
Потім перемога в конкурсі проектів «БІбліоміст», яка безкоштовно принесла ще 15 комп'ютерів і дала змогу комп'ютеризувати 5 сільських філіалів.
Сьогодні Кам'янська центральна районна бібліотека - справжній інформаційний, просвітницький та громадський центр району з єдиним довідково-пошуковим апаратом та зведеними каталогами.
Вона об'єднує 23 бібліотеки в єдину централізовану бібліотечну систему. Значно поліпшилася матеріально-технічна база бібліотек .
В системі працює потужний комп'ютерний парк в 25 комп'ютерних місць.
Бібліотека співпрацює з бібліотечними закладами інших систем і відомств, освітніми установами, громадськими організаціями.
В бібліотеці щорічно проводяться Шевченківські березини, Симоненківські дні, краєзнавчі читання, призентації нових книг, літера­турно-музичні вечори, творчі зустрічі.
При бібліотеці працює Публічний центр регіональної інформації, пункт доступу громадян до публічної інформації, консультативно-інформаційний центр «Право», літературно- музична вітальня, клуби за інтересами :«Поезія у плині часу», «Законі ми», «Книгосвіт» та «Школа професійного зростання».

Кiлькiсть переглядiв: 166